V krajine kde sa piesok lial a sypal vodopád...

Autor: Tibor Nemčok | 2.8.2013 o 13:41 | (upravené 3.8.2013 o 7:07) Karma článku: 7,06 | Prečítané:  675x

Boli ste zastaralé, páchnuce totalitou, s nedostatkom košov, starými lavičkami a nie práve najlepším chodníkom... no stále ste boli funkčnejšie a bola krása sa prejsť po parkoch na Komenského ulici v Košiciach, keď v jari kvitli kvetinové záhony, alebo v lete keď park pripomínal viac lesopark pri Betliary či na jeseň keď opadávalo lístie a park tak zmenil kolorit zo zelenej na krásnu oranžovú... ako aj ten lepkavý ker, z ktorého som bol neraz polepený od lístia, čo teraz pomaly ale isto umiera vďaka "rekonštrukcii a revitalizácii parkov"...

Poznáte to... je ráno a vtáci čvirikajú, slnko pomaly začína prenikať cez koruny stromov do parku, tráva je ešte stále zarosená, prechádzate sa po chodníku... keď tu zrazu sa vaša idylka rozletí na kamienku ktorý sa vám dostal do šľapky. Ako tak chvíľu bojujem s týmto nezmarom, opieram sa o lampu osvetlenia aby som nestratil balans... ale prichádzam na to, že lampa sama o sebe je labilná a dokážem ňou pohnúť... pýtam sa WTH ? (What the hell ? angl. - Čo do pekla?)

 

Ešte chvíľu som prechádzal parkom, všímajúc si všetky problémy, ktoré nám táto "revitalizácia a rekonštrukcia" zanechala a koniec koncov som natrafil na tabuľku ktorá hovorila o pravidlách správania sa v parku. Tieto pravidlá vychádzajú zo Všeobecnej vyhlášky o mestskej zeleni,  ktorá bola vyhlásená v roku 1991 a je ešte stále v platnosti. Autor tabule - teda mesto si pravdepodobne nevšimlo že pri "revitalizácii a rekonštrukcii" porušilo značnú časť pravidiel z vlastnej vyhlášky, ale od ľudí vyžaduje, aby dodržiavali to,  čo politici, úradníci a v konečnom dôsledku aj stavbári  ignorovali.

 

Aby som vám ozrejmil túto epopeju o parkoch, tak vám spravím malú prednášku o histórii rekonštrukcie. Písal sa rok 2007, keď niekto prišiel s nápadom na rekonštrukciu parkov cez projekt EHMK 2013. Aký skvelý nápad by si jeden povedal... dostať Košice do povedomia Európy, zarobiť na tom a stať sa tak jedným z tej malej hromady Košičanov,  ktorí sa podpísali pod rozvoj mesta... Čuduj sa svete, vyhrali sme to,  ba čo viac, vyhrali sme vďaka projektu,  ktorý sa vo finálnej verzii ani nevykonal ale bol použitý iba ako lacný reklamný trik. Ako tak čas plynul, projekt čelil od počiatku mnohým problémom, byrokracia Európskej Únie, nezrovnalosti, problémy s financiami, netransparentnosť, bratríčkarstvo... taký slovenský folklór, nemyslíte ? Suma sumárov je, že Košice sa dostali k 10 miliónom Eur,  ergo 300 miliónom Skk, ktoré poslúžili na rekonštrukciu a revitalizáciu parkov a zelene. A parky? No parky sú stále súčasťou dosť kontroverznej debaty o tom či sú kvalitné alebo nie.

 

Môj názor? Odhliadnuc od parku pri železničnej stanici,  ktorý ako tak spĺňa predpoklad kvalitnejšieho parku, pri ktorom sa úplnou náhodou nachádza apartmán pána P..... a ďalšej košickej "elity",  ako aj projekt hotela, je otázkou na čo bude v konečnom dôsledku slúžiť. V  ostatných parkoch je kvalita odvedenej práce ďaleko horšia, ba dalo by sa  konštatovať že nešlo o rekonštrukciu ale deštrukciu. Veď aj v tom parku pri železničnej stanici, je len otázkou času kedy si ho "košická elita" úplne privlastní, tak ako to aj spravila aj s rekreačným centrom v jeho blizkosti ... veď prečo nie ? Oplotený ho už majú a dokonca zadara od daňového poplatníka, nejeden Košičan tento park posmešne už s predstihom volá P....v park či P.....a záhradka...

 

No ale späť k parkom Komenského, prezeral som si aj portfólio firiem vykonávajúcich zákazky a čuduj sa svete, nie a nie nájsť kvalifikovanú prácu so zeleňou v činnostiach jednotlivých firiem. Našiel som niekoľko záberov z ich pohľadu na revitalizáciu zelene a dalo by sa to charakterizovať slovami "zabetónovanie a zaštrkovanie". Jedna z firiem sa zaoberá výstavbou domov, odvozom/dovozom materiálu a odpadu, no a druhá sa zaoberá stavbou kanalizácií a tunelov. Fakt ten správny kaliber pre revitalizáciu, iba ak by ste plánovali pod parkom spraviť nejaký ten tunel (hoci nejaký "tunel" tam bol, ale nie stavebný) no a povrch plánovali zaliať štrkoviskom, to by dalo slovám ako mestská zeleň úplne iný "inovatívny" význam.

 

Je to už rok takmer rok od začiatku hromadnej "revitalizácie a rekonštrukcie parkov", ale ako je to na tom našom Slovensku už normálne, tak slová ktoré by v jednom evokovali pocit obnovy či opravy, znejú v ušiach  "kompetentných" pravdepodobne úplne inak,  alebo majú úplne iný, skrytý význam. Parky na Komenského ulici sú po "revitalizácii a rekonštrukcii" ešte v horšom stave než predtým. Pri každej jednej veci,  ktorá sa v parkoch spravila by sa dal nájsť aspoň jeden nedostatok.  Po chodníkoch sa takmer nedá chodiť keďže pripomínajú štrkovisko, lavičky stratili ochranný náter sotva 2-3 mesiace po otvorení parku, lampy sú slabo upevnené, detské ihriská ktoré v parku vznikli sú údajne nebezpečné pre nevhodný umelý povrch a nehovoriac že sa do týchto parkov ani nehodia... atď...atď... vedel by som vám rozprávať.

Zeleň v parkoch bola nielenže ignorovaná, ale taktiež ťažko poškodzovaná a zničená, v mnohých prípadoch sa z ničoho nič pre zväčšenie chodníkov ocitol nejeden strom v strede chodníka,  či ker bol doslova oskalpovaný neodborným spôsobom, pravdepodobne pri prechode nákladiakov a bagrov po parku... o áno...Nákladiaky a bagre, tak takýmto spôsobom boli "revitalizované" parky, už pri prvom pohľade na park po ktorom sa preháňajú tatrovky a bager vám môže napovedať, že toto nebude úplne s kostolným poriadkom.

 

Bolo zábavné čítať si všeobecne záväzné nariadenie, ktoré mesto vydalo ešte v roku 1991, pojednávajúce vzťahy mesta a spoločnosti k mestskej zeleni, uvediem niekoľko príkladov:

Nasledujúce články a ich odseky boli porušené:

Čl. 1, odsek 1.

1.Zeleň mesta tvorí jednotný, nedeliteľný organický celok. Rozumie sa ňou upravená, prírodná časť životného prostredia, usporiadaná podľa zásad sadovníckej estetiky do viacúčelovej kompozície, ktoré tvorí náhradu pôvodného prírodného prostredia.

/ koment

V parku Komesnkého bol záhon s kvetinami vymenený za štrkovisko ako aj veľká trávnatá plocha a mnoho krovín.

 

Čl.4, odsek 1.

1.Správca alebo majiteľ pozemku so zeleňou a s ňou súvisiacich prvkov je povinný zeleň udržiavať v riadnom stave, zabezpečovať jej sústavnú údržbu, opravy a úpravy tak, aby spĺňala kvalitatívne, funkčné a estetické požiadavky na ňu kladené.

/ koment

"Zrevitalizovaný park" nesplňa kvalitatívne, estetické, funkčné a hlavne bezpečnostné požiadavky,

 

čl.6, odseky 4 a 5,7.

4.Pri pamiatkovo chránených parkoch platí usmernenie 4. zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 14.3.1991 o absolútnej nedotknuteľnosti chránených parkov a zelených plôch označených názvom "Park štátom chránený", okrem sadovníckej činnosti. Ide o tieto lokality:...

/ koment

V 1994 bol vypustený termín "Park štátom chránený" ale zvyšok ustanovenia stále platí, ergo parky sú stále považované za chránene zóny ktoré treba ochraňovať.

 

5.Novovybudované nadzemné vedenia nesmú obmedzovať stromy v raste, vzdialenosť stĺpov a stožiarov elektrického vedenia musí byť od osi stromov najmenej 4 m, pričom je potrebné brať do úvahy ich vzrast. Prípadná nevyhnutná úprava korún stromov môže byť prevedená len podľa usmernenia Správy mestskej zelene, a to právnym subjektom na to uspôsobilým.

/ koment

Určite by sa našlo niekoľko lámp ktoré porušili toto pravidlo.

 

7. Investor alebo správca zariadenia ručí za kvalitu úpravy zelene po prekopávke, po dobu 12 mesiacov odo dňa odovzdania príslušnému správcovi, vlastníkovi zelene.

/ koment

Zoznam nedostatkov

 

Čl.7, odsek 2

2.Investor je povinný pred požiadaním o umiestnenie stavby požiadať o stanovisko správcu zelene a zabezpečiť existenciu jestvujúcej zelene a vykonať všetky nevyhnutné opatrenia, ktoré budú vyjadrené v rozhodnutí.

/ koment

Zoznam nedostatkov

Čl.8, odseky 1 a 2.

1.Kontrolu dodržiavania ustanovenia tohto nariadenia vykonáva Správa mestskej zelene, miestne úrady mestských častí.

/ koment

Asi sa niekde stala chyba, keď mesto zatiaľ čelí "iba" pokute od NKÚ.

2.Správa mestskej zelene predkladá primátorovi mesta Košice ako aj starostom mestských častí podnety na ukladanie pokút, podnety na začatie priestupkového konania za porušenie ustanovení tohto nariadenia.

/ koment

Ak by bolo toto použité v praxi, tak by mestská zeleň mohla podať podnety na samu seba, primátora, firmy... v podstate na každého čo mal slovo v tejto "rekonštrukcii a revitalizácii" prsty.

 

 

Zoznam nedostatkov parkov na Komenského ulici:

1.     Chodník - zlý stav, presnejšie povedané štrkovisko, štrk použitý je horší než klasický posypový ktorý používalo mesto v  starom parku. Takmer každý z chodníkov za vysýpa z priestoru ohraničeného kockami .


2.     Chodník - zväčšenie na úkor zelene a stromov, v niektorých prípadoch sa jedná až o dvojnásobné rozšírenie chodníka.3.     Betónové plochy - dlaždice krivé, vodováha je asi luxus, často sú betonové pätky upevňujúce lavičky a koše trčiace spod zeme.4.     Lavičky a šachovnice - ochranný náter na dreve zmizol za dva až tri mesiace po otvorení, lavičky momentálne vyzerajú ako po piatich rokoch a nie po pol roku od otvorenia.

po dokončení 1 mesiac

po dokončení 7 mesiacov


 

5.     Premnoženie lavičiek - veľký nevyužiteľný počet lavičiek, strata diskrétnosti a zbytočná investícia. V starých parkoch bolo možno 40 lavičiek a bol problém využiť aj tie, v nových parkoch je poče 2-3 násobne väčši, počet ktorý by snáď aj postačil na pokrytie trojnásobne väčšej plochy.

 

6.     Lampy a lampičky - slabo upevnené, napríklad na pevné zakotvenie 3-4 metre vysokých lámp je prevažne použitý piesok, lampu je teda veľmi jednoduché rozkývať.


7.     Zničenie zelene neodbornou činnosťou. Konkrétne tento ker bol poškodený bagrom alebo tatrovkou a doposiaľ nebol ošetrený.

8.     Stromy a kry - nachádzajúce sa v strede chodníkov. Napríklad na tomto obrázku boli krovia kedysi na trávniku, ale keďže sa stali súčasťou chodníku, našiel sa nejaký dobrák ktorému evidentne prekážali.


9.     Úbytok trávnatých plôch pre štrk, betónové a kamenné plochy.

pred

po


10.   Takmer nulová práca pri úprave zelených plôch, zelené plochy ostali zavalené pod nánosmi zeminy ktorá nebola úplne odprataná po pozemných prácach, následovná náprava začala až niekedy v máji ale aj napriek tomu je na parkoch stále badateľná táto mizerná robota.

11.   Detské ihrisko - nebezpečné / podľa mňa aj kompozične nevhodné do tak malého parku ako je park pri poliklinike Sever, nehovoriac o tom, že značná časť s ihriskom pre najmenších je položená len niekoľko metrov od vstupu do polikliniky, pravdepodobne si niekto povedal že je fajn posilňovať detský organizmus. Taktiež mi to príde ako zbytočná stavba, keďže sa v blízkosti parku nachádza niekoľko detských ihrísk, ktoré su v dezolátnom stave.


12.   Výber košov na psí trus - do konca mája bol zber dosť obmedzený, vyberali sa iba po  2 až 3 koše z 9  pri každom zbere raz za mesiac ak vôbec.

13. Fontány - doposial funguje iba jedna, nehovoriac o tom že je to opäť zbytočná peňažná zátaž. V návrhu, ktorý vyhral mestu titul EHMK 2013, sa rátalo s využitím zachycovania dažďovej vody, viac sa dočítate napríklad v jednom z blogov Michala Kravčíka.

 

14. Čistota a údržba - zanedbávaná


15. Neodstránenie starej chátrajúcej verejnej toalety a betónového oplotenia v parkoch na Komenského. V parku pri poliklinike Sever - verejné toalety 20 rokov nevyužívané, iba tam špatia prostredie a v druhom  parku to došlo až do extrému, kde drevinu v blízkosti bývalého oplotenia vyrúbali ale plot - betónové stĺpy neodstránili.


16. šachovnice - doposaľ takmer nevyužité, nepoholné, stolík a stoličky su od seba ďaleko a lokalita susedí s cestou. Za 5 mesiacov som tam videl sediet ľudí asi 12 krát, pri tom tam hrali šach asi len dva razy, ostatní tam pili pivo z neďalekej krčmy za cestou.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

zoznam "kompetentých"

Pred pár mesiacmi sa ešte pán primátor Raši nechal počuť v jednej televíznej relácii, že nedostatky v parkoch sú len malými a budú postupne opravované. No a ja, a určite nie som jediný, ešte stále čakám kedy dôjde k tej osudovej náprave.

V každom prípade ale platí to staré slovenské "z cudzieho krv netečie ", no a preto nebude viac než pravdepodobne nikto nikdy potrestaný a nezaplatí to nik iný než daňový poplatník a v podstate už to aj platí, v podobe pokuty od NKÚ za nedostatky parkov, (čo muselo primátorovi Rašimu poriadne zamraziť úsmev aj pri fakte že NKÚ je pod taktovkou SMER-u) ale fakt je, že niektoré veci sa len tak zahladiť a ututlať nedajú...

Finálny verdikt ?

Ak by ste bol súkromník, ktorý by postavil alebo opravil dom takým spôsobom, akým sa rekonštruovali parky pod záštitou mesta a ním zazmluvnenymi ľuďmi, tak by ste si už dávno mohol hľadať novú prácu. Inak povedané slovami mojej stredoškolskej učiteľky fyziky a chémie: " Tak co s vámi chlapče, no nepotešil ste mne, ani já vás nepoteším..."

 

Ešte stále si myslíte, že to bola dobre plánovaná a vykonaná rekonštrukcia ? Či len zle naplánovaná deštrukcia ?

 

 

 

 

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

KOMENTÁRE

Vracajú sa deväťdesiate roky a prečo sa Danko drží ruskej letky

Akcia proti Kiskovi je porovnateľná len s únosom mladého Kováča.

DOMOV

Šéf protikorupčného úradu Kovařík: Politikov treba vyšetrovať citlivo

Policajti pri citlivých kauzách nemôžu zisťovať všetko, musia brať ohľad aj na česť politika, tvrdí Ficov šéf boja proti korupcii Peter Kovařík.

PRIMÁR

Keď mejkap podráždi. Problémy, ktoré vyvoláva kozmetika

Vyberte si kozmetiku, ktorá nepoškodí pleť.


Už ste čítali?